Vi tar alle typer transportoppdrag i og utenfor Trøndelag.

 

Transportsentralen Stjørdal er plassert midt i det viktigste knutepunktet for trafikken i Midt-Norge. På Sutterøy industriområde der E6 mellom Nord-Norge og Sør-Norge møter E14, hovedveien til Sverige.

Transportene gjennomføres med moderne biler og godkjent utstyr i henhold til gjeldende regelverk. Vi kan, sammen med våre partnere, tilby de fleste former for transport, både innenlands og utenlands.

En av våre spesialiteter er transport av ADR gods, spesielt innen klasse 1 (eksplosivt) og klasse 7 (radioaktivt gods). Vi har godkjent sikkerhetsrådgiver. Blant våre større kunder kan nevnes Glava og Felleskjøpet.

 

GettyImages-872807556-web.jpg

 

Bilpark

Vi har en moderne bilpark som stadig fornyes.
Flere av våre biler har ADR-godkjenning og EX-godkjenning.

 

 • Tipp/flisbiler og hengere med side- og/eller bakovertipp
 • Semitrailere med walking floor eller tipp
 • Åpne semitrailere
 • Skapbil og hengere
 • Skap- og kapell semitrailere
 • Åpne kranbiler med hengere
 • Containerbiler med hengere
 • Krokløftbiler med vekselflak
 • Distribusjonsbiler
 • Blåsebil for løsmasser
 • Tankbiler med hengere
 • Slamsugere
 • Maskintraller

Ansatte

 

Kontakt oss

 

Det startet i 1946

 

Transportsentralen_kjopmannsgata5-web.jpg

Arbeidsomme karer og robuste biler la grunnlaget for Transportsentralen i 1946. 
Fra venstre: Sverre Leikvold, Olav Hegseth, Olaf Munkhaug, Ola Børstad, John Rødde og Johan Moen. I døra står bestyrer Rolf Øyan. Sentralen var den gang til i Bjervegården i Kjøpmannsgata 5, der China Palace restaurant holder til i dag.

Transportsentralen Stjørdal ble opprinnelig stiftet som aksjelag av 6 lastebileiere i Stjørdalsområdet. I de første årene etter krigen var transport av grus og fyllmasse hovedbeskjeftigelsen og sentralen hadde tilhold på forskjellige steder i Stjørdal. 

 

Etter hvert ble transport av bygningsmaterialer og konsumvarer stadig viktigere. Utbygging av Værnes Flystasjon i 1957 og 1985 er blant de større oppdrag vi har hatt.  

I 1988 ble Transportsentralen A/L avviklet og andelseierne stiftet Transportsentralen Stjørdal AS. I 2006 gikk Børstads Transport AS inn og ble eier av Transportsentralen Stjørdal. Det har medført et solid eierskap, økt kapasitet og kostnadseffektiv drift. 

Vi setter oss stadig nye mål for å sikre transportløsninger og levedyktige vilkår for transportører i en bransje som er i stadig forandring.